Jikke van de Waal

Jikke van de Waal-Bijma heeft het over mensen. Ze kijkt graag naar mensen. Haar beelden zijn een commentaar bij die waarnemingen. Mensen onderweg, introvert, uitgelaten, verborgen, verbonden of ingepakt. Mensen, een ingewikkeld soort, inderdaad. Karaktertrekken of activiteiten worden gesuggereerd door een houding, een armgebaar, de positie van het hoofd, een blik soms of juist het ontbreken daarvan. Beweging, tegenwind, overtuigingskracht, groei, ontwikkeling, ook dat, Jikke vangt het in haar klei. Sommige beelden barsten uit hun vel en tonen een glimp van hun binnenste. Dat mag bij Jikke. Het gaat haar niet om de volmaaktheid, er mag een scheurtje in zitten, een wondje, een kwetsuur waardoor je een gestalte in de ziel kunt kijken. Een begin van inzicht, van kwetsbaarheid, van verval. Andere figuren zoeken elkaar als het ware op, en je mag ze daarbij best een handje helpen. Dan versterken ze elkaar. Weer andere zitten aan elkaar gebakken, gaan op elkaar in of in elkaar op. Zo vertellen de beelden elk een eigen herkenbaar verhaal


Wachter (detail)
keramiek
h 160 cm