Rita Lentz

Het grafische werk van Rita Lentz (1959) - Academie Minerva Groningen - beweegt zich in een spanningsveld van uitersten. "Meestal zoek ik combinaties van organische en anorganische beeldfragmenten, zachte en harde lijnen, het mystieke en het aardse, de nacht en de dag". "Dan probeer ik een ordening te maken in de flitsen, gedachten en indrukken, een balans te zoeken in tegenstellingen" Het tijdrovende procedé van houtsnede en materiaaldruk voltrekt zich in een intense dialoog met de materie, stap voor stap, met voortdurende aanpassingen, heroverwegingen en intuďtieve ingrepen. Tijdens de achtste editie van Grafiek Nu in het Singer Museum in Laren ontving Rita Lentz de Grafiekprijs 1999.De jury sprak haar bewondering uit voor zowel de ambachtelijke als de artistieke kwaliteit van haar werk.


Scape 1
houtdruk
20x20 cm


Lankhorst RII
houtsnede
17x68 cm


CM III
Hout- en materiaaldruk
57 x 57 cm


CM IV
Hout- en materiaaldruk
57 x 57 cm


BL1
houtdruk
58x58 cm


C.K.II
houtdruk
39x39 cm


CC
houtdruk
40x70 cm


CC2
houtdruk
40x70 cm


CC3
houtdruk
40x70 cm


CM I
Hout- en materiaaldruk
57 x 57 cm


O.Z.II
houtdruk
58x58 cm