Sjoerdtje Hak

Sjoerdtjes voorkeur gaat uit naar het noordelijke landschap: de Nederlandse polders, rivieren en wadden, maar ook de groene heuvels en de marshes van Engeland, en de ruige kusten van Ierland. Landschappen die gevormd zijn door wind en regen en waarvan de sfeer bepaald wordt door de afwisseling van zon en wolken. In de loop der jaren heeft ze geprobeerd dit landschap uit te diepen tot de essentie. Soms blijft alleen nog een sfeertekening over, een andere keer scherpt ze het landschap aan door bepaalde onderdelen gedetailleerd weer te geven.


Bui boven 't wad
olieverf op linnen
90x100 cm


Najaarsland
olieverf op linnen
80x70 cm


Slenk bij Ameland II
olieverf op linnen
90x100 cm


Strand
olieverf op linnen
30x40 cm


Veenmoeras
olieverf op linnen
70x80 cm


Winter I
olieverf op linnen
70x80 cm


Winter in de kleigaten
olieverf op linnen
70x80 cm


Winterlandschap II
olieverf op linnen
40x50 cm


Bargerveen
olieverf op linnen
70x80 cm