Lot Moorrees

“Mijn werk staat in de rijke keramische traditie zoals wij die kennen in Nederland en daarbuiten. Via klassieke thema's en vormentaal leg ik een verband tussen de oude keramiek en mijn persoonlijke visie op de hedendaagse keramiek. Dat stelt me in staat mijn manier van denken bloot te leggen. Door gebruik van dieren als metafoor voor de mens krijgt de toeschouwer een spiegel voorgehouden. Vaak op een spottende, humoristische manier. Altijd helder en kleurrijk.”


Monkey Light
keramiek


Beatrixvazen
porselein
h 22 cm